ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า

ประเทศไทย

999 ม.1 สนามบินสุวรรณภูมิ 10540 สมุทรปราการ

 (+66)-2-089-1909

อีเมล: vz.support@vietjetair.com

Live Chat: th.vietjetair.com, Facebook messenger (@VietJetThailand), Line Official Account (@ThaiVietjet) และ Twitter direct message (@ThaiVietjet)

เวลาทำการ: 08:00-22:00 เวลาท้องถิ่น (จันทร์-อาทิตย์)

 

เวียดนาม

ชั้น 8 อาคาร ซี.ที พลาซ่า 60A เตรื่องเสิน แขวง 2 เขต ตึงบิน เมืองโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม

(+84) 1900 1886

อีเมล: 19001886@vietjetair.com

เวลาทำการ: 24 ชั่วโมงตามเวลาท้องถิ่น (จันทร์-อาทิตย์)

 

ญี่ปุ่น

World Compass Co., Ltd.

5F Nishishinjuku KF bldg. 8-14-24 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku Tokyo, 160-0023, ญี่ปุ่น

(+81)-3-5937-5071

อีเมล: vz-contact@vietjetair-wcc.jp

เวลาทำการ: 10:00-17:30 เวลาท้องถิ่น (จันทร์-ศุกร์)

 

ไต้หวัน

Far East International Travel Co., Ltd.

8th Floor-2, No.169-6, Section 2, Chang'an East Road, Zhongshan District, Taipei City

104102, ไต้หวัน (R.O.C.)

(+88)6-2-8502-3359

อีเมล: eric.yu@followme.com.tw

เวลาทำการ: 09:30-17:30 เวลาท้องถิ่น (จันทร์-ศุกร์)

 

อินเดีย

APG Group India Private Limited

M-5A Mythri House, 2nd floor, Connaught Place, New Delhi - 110001, อินเดีย

(+91) 7011411127

อีเมล: vz.resv@apgindia.co.in

เวลาทำการ: 09:30-18:30 เวลาท้องถิ่น (จันทร์-ศุกร์)

 

กัมพูชา

CSL Travel & Tours

No. 165, Monivong Blvd, 7 Makara, Phnom Penh, กัมพูชา

(+855) 023883184

อีเมล: cslcorporate@online.com.kh

เวลาทำการ: 08:00-17:30 เวลาท้องถิ่น (จันทร์-ศุกร์)

08:00-12:00 เวลาท้องถิ่น (เสาร์)

 

สิงคโปร์

Chariot Travels Pte Ltd.

101 Kitchener Road #01-31/03-38 Jalan Besar Plaza, 208511 สิงคโปร์

(+65) 6388 8883

อีเมล: vj@chariot.com.sg

เวลาทำการ: 09:00-17:00 เวลาท้องถิ่น (จันทร์-ศุกร์)

 

ค่าชดเชย

กรณีผู้โดยสารได้รับผลกระทบจากเที่ยวบินล่าช้า ยกเลิก หรือการบัตรโดยสารเกินจำนวนที่นั่ง ผู้โดยสารสามารถกรอกข้อมูลแสดงความประสงค์เพื่อรับบัตรสมนาคุณจากสายการบินฯ โดยคลิก กรอกแบบฟอร์ม ทั้งนี้ สำหรับผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบจากเที่ยวบินล่าช้าเกินกว่า 5 ชั่วโมง แต่ไม่ถึง 6 ชั่วโมง จะได้รับบัตรสมนาคุณมูลค่า 900 บาท และผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบเที่ยวบินล่าช้าเกินกว่า 6 ชั่วโมง เที่ยวบินถูกยกเลิก หรือสายการบินขายบัตรโดยสารเกินจำนวนที่นั่ง จะได้รับบัตรสมนาคุณมูลค่า 1,500 บาท บัตรสมนาคุณนี้ เปรียบเสมือนค่าชดเชยตามประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่องการใช้สิทธิของผู้โดยสารที่ใช้บริการของไทย ในเส้นทางบินประจำภายในประเทศ 2553 สำหรับผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบเที่ยวบินล่าช้า หรือยกเลิกจากสายการบินฯ และการขายตั๋วเกินจำนวนที่นั่ง อันเข้าเงื่อนไขการชดเชย โดยประสงค์ที่จะรับบัตรสมนาคุณนี้แทนค่าชดเชย จำนวน 600 บาทหรือ 1,200 บาท และยืนยันว่าจะไม่ทำการเรียกร้องค่าชดเชยอื่นใดเพิ่มเติม

 

ใบกำกับภาษี

สำหรับเที่ยวบินสายการบินไทยเวียตเจ็ทแอร์ (VZ) ที่สำรองที่นั่งและชำระเงินผ่านเว็บไซต์ของสายการบินฯเท่านั้น กรุณา คลิกที่นี่ เพื่อยื่นคำขอใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งท่านจะได้รับเอกสารใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางอีเมลทันที

หมายเหตุ:

· หากเป็นการขอใบกำกับภาษีสำหรับสำหรับหมายเลขการจองที่มีการชำระมากกว่าหนึ่งครั้ง ผู้โดยสารสามารถส่งคำร้องไปยัง vz.receipt@vietjetair.com

· สามารถยื่นขอใบกำกับภาษีได้ภายใน 60 วันหลังจากการชำระเงินค่าบัตรโดยสาร

· กรณีบัตรโดยสารที่ออกผ่านตัวแทนจำหน่าย กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายของท่านเพื่อการดำเนินการ

· ใบกำกับภาษีจะทำการออกเอกสาร และจัดส่งภายใน 14 – 21 วันทำการหลังจากกรอกขอใบกำกับภาษีผ่านลิ้งก์ที่กำหนด

· ใบเสร็จ / ใบกำกับภาษี จะทำการออกเอกสารตามยอดและสกุลเงินที่แสดงในเอกสารกำหนดการเดินทางเท่านั้น ไม่สามารถแยกการออกใบเสร็จ / ใบกำกับภาษี ตามรายชื่อผู้โดยสารได้

 

เอกสารสำหรับเก้าอี้รถเข็นไฟฟ้า

ผู้โดยสารสามารถนำรถเข็นไฟฟ้าเดินทางได้โดยมีข้อจำกัดของความจุแบตเตอรี่ และต้องได้รับการยินยอมการขนส่งจากสายการบินฯก่อนเท่านั้น ผู้โดยสารสามารถดาวน์โหลดเอกสารสำหรับเก้าอี้รถเข็นที่ใช้แบตเตอรี่ คลิกที่นี่ และติดต่อสายการบินตามขั้นตอนที่ระบุในเอกสารก่อนวันเดินทาง