คำถามที่พบบ่อย

การจอง

 

1. สามารถจองตั๋วได้ที่ไหนบ้าง
ช่องทางการซื้อบัตรโดยสาร
- เว็บไซต์ www.vietjetair.com และแอพพลิเคชัน Vietjet Air
- ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ 02-089-1909
- ห้องจำหน่ายบัตรโดยสาร ณ สนามบิน

 

2. สามารถเปลี่ยนข้อมูลส่วนตัวได้หรือไม่
หากพบว่าข้อมูลส่วนตัวเช่น ชื่อนามสกุล วันเดือนปีเกิด หรือ หมายเลขหนังสือเดินทางผิดพลาด/ ไม่ตรงตามเอกสารการเดินทาง ผู้โดยสารสามารถติดต่อแก้ไขตามเงื่อนไขของสายการบินฯ (อาจมีค่าธรรมเนียม) ได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้าโทร 02-089-1909 หรือ vz.support@vietjetair.com หรือ LINE Official: @ThaiVietjet

 

3. ต้องจองตั๋วอย่างน้อยกี่ชั่วโมงก่อนการเดินทาง
3 ชั่วโมงก่อนเวลาเดินทางเมื่อจองผ่านเว็บไซต์, แอปพลิเคชั่น หรือศูนย์บริการลูกค้าของทางสายการบินฯ

 

4. เพิ่มน้ำหนักกระเป๋า หรือ อาหารร้อนบนเครื่องได้ที่ไหน
ผู้โดยสารสามารถติดต่อซื้อบริการเสริมได้ที่เมนู จัดการบุ๊คกิ้ง บนเว็บไซต์ หรือติดต่อ ศูนย์บริการลูกค้า 02-089-1909 หรือ vz.support@vietjetair.com หรือ LINE Official: @ThaiVietjet  ทั้งนี้การซื้อบริการเสริมพิเศษต้องดำเนินการอย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนเวลาเดินทางของท่าน

 

5. หากฉันมีนามแฝงหรือชื่อที่สองฉันควรใช้ชื่อใดในการจอง
ชื่อนามสกุลของคุณในการจองจำเป็นต้องเหมือนกับชื่อในหนังสือเดินทาง วีซ่า หรือ บัตรประจำตัวประชาชน และเอกสารการเดินทางอื่นๆ

 

6. หากฉันไม่มีชื่อจริง ฉันควรทำอย่างไร
กรณีชื่อผู้โดยสารที่มีคำเดียว เช่น Siranta กรุณาใส่ "Siranta" ในช่องชื่อจริง และ "Siranta" ในช่องนามสกุล

 

7. ฉันจะระบุชื่อและนามสกุลเมื่อจองตั๋วบนเว็บไซต์ได้อย่างไร?
ผู้โดยสารควรป้อนชื่อให้ครบถ้วนตามเอกสารการเดินทาง (หนังสือเดินทาง หรือ บัตรประจำตัวประชาชน)

 

8. ฉันสามารถนำอาหารและเครื่องดื่มมารับประทานบนเครื่องบินได้หรือไม่
ทางสายการบินฯ ไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารนำอาหารจากภายนอกมารับประทานบนเครื่อง และ สงวนสิทธิ์ในการให้ผู้โดยสารนำอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีบรรจุภัณฑ์ที่สามารถอุ่นร้อนได้ด้วยตัวเองร่วมไปกับการเดินทางทั้งในสัมภาระพกพา และสัมภาระใต้ท้องเครื่องในทุกเที่ยวบิน เนื่องด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย สายการบินฯ

 

9. VietJet SkyFUNNER คืออะไร วิธีการสมัครทำอย่างไร
SkyFUNNER คือโปรแกรมสำหรับสมาชิก เพื่อรับสิทธิพิเศษในการสะสมคะแนน (เหรียญ) เพื่อแลกรับส่วนลดหรือของรางวัล และรับข่าวสารของสายการบินฯ สมัครสมาชิกได้ฟรีผ่านเว็บไซต์

10. สามารถเปลี่ยนวันและเวลาการเดินทางหรือไม่
บัตรโดยสารทุกชนิดสามารถเปลี่ยนแปลงวันและเวลาเดินทางได้โดยอาจมีค่าธรรมเนียมและค่าส่วนต่างตามเงื่อนไข ผู้โดยสารสามารถตรวจสอบเงื่อนไขบัตรโดยสารแต่ละชนิด ที่นี่ และตรวจสอบค่าธรรมเนียม ที่นี่

 

11. สามารถเลือกที่นั่งได้หรือไม่
การเลือกที่นั่งล่วงหน้าจะมีค่าธรรมเนียมต่อท่าน ต่อเที่ยวบิน ขึ้นอยู่กับประเภทที่นั่งที่ว่างอยู่ของแต่ละเที่ยวบิน ผู้โดยสารสามารถตรวจสอบค่าธรรมเนียมได้ที่และสามารถตรวจสองเงื่อนไขในการเลือกที่นั่งได้ ที่นี่

 

12. ผู้โดยสารประเภทใดที่สามารถจองที่นั่งบริเวณประตูฉุกเฉินได้

ผู้โดยสารที่นั่งในแถวทางออกฉุกเฉินต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้:
- อายุตั้งแต่ 18 ถึง 65 ปี
- ไม่อยู่ในระยะตั้งครรภ์
- มีสภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์เพื่อช่วยลูกเรือในกรณีฉุกเฉินได้
- ไม่เดินทางพร้อมทารกและเด็ก
- ไม่อยู่ในสถานภาพพระสงฆ์หรือสามเณร
- สามารถเข้าใจคำแนะนำฉุกเฉินจากลูกเรือเป็นภาษาเขียน/ภาษาพูดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี
สายการบินฯขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดที่นั่งใหม่บนเครื่องในกรณีที่ผู้โดยสารมีคุณสมบัติไม่เหมาะสมหรือตรงตามข้อกำหนดดังกล่าว

 

13. หากมีปัญหาการจอง จะติดต่อได้ที่ไหน   
หากพบปัญหาระหว่างการสำรองบัตรโดยสาร กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้าผ่านช่องทางดังนี้
- ไลฟ์แชทผ่านช่องทาง Line Official, Facebook Messenger, Skyfun webchat และ Twitter
- คอลเซ็นเตอร์โทร 02-089-1909
- อีเมล vz.support@vietjetair.com

 

14. ฉันสามารถเลือกที่นั่งหลังการจองได้หรือไม่
ผู้โดยสาร SkyBoss สามารถเลือกที่นั่งได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียม

ผู้โดยสาร Deluxe สามารถเลือกที่นั่งได้โดยไม่มีค่าธรรมเนียมยกเว้นที่นั่ง SkyBoss (แถวที่ 1-2)
ผู้โดยสาร ECO การเลือกที่นั่งล่วงหน้าจะมีค่าธรรมเนียมต่อท่านต่อเที่ยวบินขึ้นอยู่กับประเภทที่นั่งที่ว่างอยู่ของแต่ละเที่ยวบิน สามารถตรวจสอบค่าธรรมเนียมการเลือกที่นั่งได้ ที่นี่

 

15. มีเปลสำหรับเด็กทารกบนเครื่องบินหรือไม่
เปลสำหรับเด็กทารกยังไม่มีให้บริการในทุกเที่ยวบิน

 

16. ผู้โดยสารที่เป็น เด็กทารก และเด็ก มีอายุเท่าใดถึงเท่าใด
ผู้โดยสารเด็กทารก คือ ผู้โดยสารที่มีอายุตั้งแต่ 14 วันถึงไม่เกิน 2 ปีบริบูรณ์ในวันเดินทาง
ผู้โดยสารเด็ก คือ ผู้โดยสารที่มีอายุตั้งแต่ 2 ถึง 11 ปีบริบูรณ์ในวันเดินทาง

 

สัมภาระ

 

1. สามารถนำสัมภาระติดตัวถือขึ้นเครื่องได้กี่กิโลกรัม ขนาดเท่าไหร่
ผู้โดยสารสามารถถือสัมภาระขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม และ/หรือ หรือกระเป๋าแล็ปท็อป 1 ใบหรือกระเป๋าถือ 1 ใบ
ทั้งนี้ ขนาดกระเป๋าสัมภาระติดตัวขึ้นเครื่องต้องไม่เกิน 56 ซม. X 36 ซม. x 23 ซม.

 

 

 

2. ของเหลวที่นำขึ้นเครื่อง
ของเหลว เจล สเปรย์ หรือวัตถุและสารอื่น ๆ เช่น แชมพู สบู่เหลว หากต้องการนำติดตัวขึ้นเครื่องบินต้องบรรจุในภาชนะที่จุไม่เกิน 100 มิลลิลิตร รวมได้ไม่เกิน 10 ชิ้น บรรจุภัณฑ์ดังกล่าวทั้งหมดต้องใส่รวมไว้ในถุงพลาสติกใสและสามารถเปิด ปิด ผนึกได้โดยถุงพลาสติกใสต้องมีขนาดไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร (กรณีภาชนะความจุเกิน 100 มิลลิลิตร ของเหลวที่บรรจุอยู่แม้จะไม่เกิน 100 มิลลิลิตร ไม่อนุญาตให้นำขึ้นไปในห้องโดยสารอากาศยาน)

 

3. นมแม่สำหรับทารกสามารถนำติดตัวขึ้นเครื่องบินได้หรือไม่
ของเหลวที่นำติดตัวขึ้นเครื่องต้องบรรจุในภาชนะที่จุไม่เกิน 100 มิลลิลิตร ทั้งนี้ อ้างอิงจากข้อมูลจากท่าอากาศยานไทย ผู้โดยสารสามารถนำนมสำหรับทารกขึ้นไปกับอากาศยานได้ในปริมาณที่เหมาะสมในการเดินทาง และสามารถพิสูจน์ทราบได้ว่าเป็นน้ำนมจริง หากเจ้าหน้าที่ประสงค์จะทำการตรวจสอบ

 

4. ฉันสามารถพกเครื่องดนตรีขนาดใหญ่เป็นสัมภาระพกพาได้หรือไม่
สัมภาระพกพาต้องสามารถจัดเก็บบนที่เก็บของเหนือศรีษะได้ และมีขนาดไม่เกินกว่า 56 ซม. X 36 ซม. X 23 ซม.

 

5. ดอกไม้ พืชและเมล็ดพันธุ์ได้รับอนุญาติบนเครื่องบินหรือไม่
ไม่สามารถนำติดตัวขึ้นเครื่องได้และไม่รับโหลดเป็นสัมภาระแบบลงทะเบียน

 

6. แบตเตอรี่สำรอง (Power bank) ถือขึ้นเครื่องได้หรือไม่
แบตเตอรี่สำรอง (Power bank) ขนาดความจุไฟฟ้ามากกว่า 32000 mAh ไม่ได้รับอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องทุกกรณี
แบตเตอรี่สำรอง (Power bank) ความจุไฟฟ้าอยู่ที่ระหว่าง 20000 – 32000 mAh สามารถนำขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 2 ก้อน
แบตเตอรี่สำรอง (Power bank) ความจุไฟฟ้าต่ำกว่า 20000 mAh สามารถนำขึ้นเครื่องได้

 

7. น้ำหนักสัมภาระลงทะเบียนราคาเท่าไหร่
ดูอัตราค่าธรรมเนียมสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง คลิกที่นี่ 
หมายเหตุ:

ราคาข้างต้นยังไม่รวมภาษี VAT 7%
ราคาข้างต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน (Exchange Rate)
ราคาข้างต้นเป็นราคาการสำรองสัมภาระล่วงหน้าอย่างน้อย 3 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทาง

 

8. สามารถนำเข็มฉีดยาทางการแพทย์พกเป็นสัมภาระติดตัวได้หรือไม่
สายการบินอนุญาตให้ผู้โดยสารนำหลอดฉีดยา เข็มฉีดยา ปากกาฉีดยา ขึ้นเครื่องได้ตามที่ระบุไว้บนใบรับรองแพทย์เท่านั้น โดยผู้โดยสารจะต้องแสดงใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 90 วันนับจากวันเดินทางแก่เจ้าหน้าที่ออกบัตรโดยสาร โดยใบรับรองแพทย์จะต้องระบุถึง "ปริมาณยา และ จำนวนหลอดฉีดยา เข็มฉีดยา ปากกาฉีดยา ที่ผู้โดยสารจำเป็นที่จะต้องใช้ระหว่างเที่ยวบิน" ในกรณี หลอด เข็มฉีดยา ที่เกินจากใบรับรองแพทย์ระบุไว้ จะต้องถูกจัดเก็บในสัมภาระลงทะเบียนเท่านั้น

 

9. สามารถฝากสัมภาระได้หรือไม่
ทางสายการบินไม่มีบริการรับฝากสัมภาระทุกประเภท

 

10. จะทำอย่างไรหากกระเป๋าสัมภาระสูญหาย ล่าช้าหรือชำรุด
สายการบินไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดกับสัมภาระอันเนื่องมาจากความบกพร่องใดๆในแง่ของคุณภาพหรือความผิดปกติของสัมภาระ เช่น สายรัด สายคาด ตัวล็อค รอยขีดข่วน รอยถลอก รอยตัดขนาดเล็ก รอยเปื้อน หรือ คราบสกปรก และจะไม่รับผิดชอบต่อการสึกหรอของสัมภาระซึ่งเกิดจากการเคลื่อนไหว กระทบกระเทือน ตกหล่น ในระหว่างการเดินทางโดยอากาศยาน
สายการบินจะชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสัมภาระตามสภาพทั่วไป ซึ่งค่าชดเชยจะแตกต่างกันไปตามสภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินขีดจำกัดความรับผิดชอบของสายการบิน โดยผู้โดยสารต้องพิสูจน์ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงกับสัมภาระของผู้โดยสาร ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่ทางสายการบินกำหนด

 

การเช็คอิน

 

1. เคาน์เตอร์เช็คอินเปิด-ปิดกี่โมง

สายการบิน

เที่ยวบิน

เปิด
(ก่อนกำหนดเวลาออกเดินทาง)

ปิด
(ก่อนกำหนดเวลาออกเดินทาง)

สายการบินเวียตเจ็ท (VJ)

เส้นทางในประเทศ

2 ชั่วโมง

40 นาที

เส้นทางระหว่างประเทศ

3 ชั่วโมง

50 นาที

สายการบินไทยเวียตเจ็ท (VZ)

เส้นทางในประเทศ

2 ชั่วโมง

45 นาที

เส้นทางระหว่างประเทศ

3 ชั่วโมง

45 นาที

 

2. สามารถซื้อบริการเสริมเพิ่มเติมหลังจากการทำเช็คอินออนไลน์หรือไม่
ผู้โดยสารสามารถทำการซื้อบริการเสริมหลังจากการทำเช็คอินออนไลน์ได้ โดยค่าบริการจะเป็นไปตามราคาตามที่สายการบินฯกำหนด

 

3. จะเกิดอะไรขึ้นหากทำการเช็คอินล่าช้า
ผู้โดยสารจะไม่สามารถเดินทางไปกับเที่ยวบินนั้นได้ หากทำการเช็คอินล่าช้าหลังจากเวลาปิดเคาน์เตอร์เช็คอิน

 

4. ช่องทางการเช็คอินมีอะไรบ้าง
- เช็คอินที่เคาน์เตอร์เช็คอิน
- เช็คอินออนไลน์ผ่านเว็บไซต์
*หมายเหตุ หากผู้โดยสารทำการเช็คอินด้วยตัวเองและมีสัมภาระลงทะเบียน จะต้องนำสัมภาระไปโหลดใต้ท้องเครื่องที่เคาน์เตอร์เช็คอินของสายการบินฯที่สนามบิน

 

5. ระยะเวลาในการทำออนไลน์เช็คอิน
สามารถทำการเช็คอินออนไลน์ได้ตั้งแต่ 24 ชั่วโมง – 1 ชั่วโมงก่อนเวลาเที่ยวบิน.

 

6. การทำเช็คอินออนไลน์จะไม่สามารถใช้ได้กับผู้โดยสารที่มีเงื่อนไขดังนี้:
- ผู้โดยสารที่เดินทางกับเด็กทารก หรืออยู่ระหว่างตั้งครรภ์
- ผู้โดยสารที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ
- ผู้โดยสารที่ต้องการเช็คอินแบบกลุ่ม (ผู้โดยสารจำนวน 9 คนขึ้นไปใน 1 หมายเลขการจอง)
- ผู้โดยสารที่จะต้องแสดงเอกสารให้เจ้าหน้าที่ก่อนเดินทาง (*)
- ผู้โดยสารที่มีอายุตั้งแต่ 12-16 ปี ซึ่งเดินทางคนเดียว (*)
- ผู้โดยสารเด็ก (อายุตั้งแต่ 24 เดือน – ต่ำกว่า 18 ปี)(*)
บริการเช็คอินออนไลน์ไม่สามารถใช้ได้ในเส้นทางบินระหว่างประเทศ 
ตรวจสอบเงื่อนไขการเช็คอินออนไลน์เพิ่มเติมได้ ที่นี่

 

7. เอกสารการเช็คอินใช้อะไรได้บ้าง
เที่ยวบินภายในประเทศ
- ผู้โดยสารต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทางฉบับจริงที่ออกโดยหน่วยงานราชการเท่านั้น โดยเอกสารจะต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ และไม่หมดอายุ
- หากเอกสารข้างต้นหมดอายุ หรือไม่สมบูรณ์ สามารถไปแจ้งความที่สถานีตำรวจ แล้วนำใบแจ้งความมายื่นพร้อมกับเอกสารเดินทางที่ไม่สมบูรณ์ หรือหมดอายุสามารถเดินทางได้
- พระภิกษุ สามารถใช้หนังสือสุทธิตัวจริงในการเดินทางได้
- ผู้โดยสารที่เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล จะต้องมีใบเปลี่ยนชื่อตัวจริง หรือสำเนาใบเปลี่ยนชื่อที่เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง มาเพื่อประกอบการเดินทางเท่านั้น
- เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 14 วัน แต่ไม่ถึง 7 ปีในวันเดินทาง สามารถใช้สูติบัตรฉบับจริง หรือคัดสำเนาข้อมูลสูติบัตรที่นายทะเบียนรับรอง สำเนาเอกสาร(ถ่ายเอกสาร) รับเดินทางได้ต่อเมื่อ เดินทางพร้อมบิดาหรือมารดาของเด็กเท่านั้น
- ในกรณีเดินทางร่วมกับผู้ปกครองที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ต้องมีหนังสือมอบอำนาจจาก บิดาหรือมารดา รวมถึงสำเนาบัตรประชาชนของบิดาหรือมารดา ที่มีการเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องแนบมากับหนังสือมอบอำนาจด้วย

- เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปีขึ้นไปจะต้องใช้บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางฉบับจริงในการเดินทาง
- สำหรับผู้โดยสารต่างชาติ ต้องแสดงหนังสือเดินทางฉบับจริงที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ และยังไม่หมดอายุเท่านั้น หากหนังสือเดินทางอยู่ที่สถานทูตเพื่อทำการต่อวีซ่า สามารถนำเอกสารใบเสร็จจากสถานทูตมายื่นคู่กับสำเนาหนังสือเดินทางได้

 

เที่ยวบินระหว่างประเทศ
- สำหรับผู้โดยสารชาวต่างชาติ: หนังสือเดินทางหรือหนังสือผ่านแดน, วีซ่า, บัตรประจำตัวประชาชน, บัตรประจำตัวชั่วคราวที่ออกโดยประเทศเวียดนามในกรณีที่หนังสือเดินทางสูญหาย ผู้โดยสารต้องแสดงหลักฐานที่ออกโดยสถานทูตหรือสถานกงสุลหรือจดหมายจากหน่วยงานระหว่างประเทศ หรือสถานีตำรวจในท้องถิ่นที่หนังสือเดินทางสูญหาย ซึ่งมีรูปถ่ายและตราประทับ เอกสารดังกล่าวต้องมีอายุไม่เกิน 30 วันนับจากวันที่ออกเอกสาร

 

ข้อมูลการเดินทาง

 

1. สามารถเดินทางกับสัตว์หรือไม่
สายการบินฯขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการนำสัตว์มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตในทุกเที่ยวบิน

 

2. สามารถเช็คเวลาบินและประตูขึ้นเครื่องได้ที่ใด
ผู้โดยสารสามารถตรวจสอบเวลาบินหรือประตูขึ้นเครื่องได้ที่หน้าจอแสดงผลของท่าอากาศยานที่ท่านทำการเดินทาง

 

3. สามารถนำอาหารและเครื่องดื่มไปรับประทานบนเครื่องได้หรือไม่
สายการบินฯขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการนำอาหารจากภายนอกเข้ามารับประทานในระหว่างการดำเนินการบิน

 

4. ผู้โดยสารที่ตั้งครรถ์สามารถเดินทางได้หรือไม่
สตรีมีครรภ์จะต้องแจ้งให้พนักงานบริการภาคพื้นดินทราบที่เคาน์เตอร์เช็คอินและรับทราบถึงเงื่อนไขในการเดินทางเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารก่อนเดินทางดังนี้

(1) ผู้โดยสารสตรีมีครรภ์ ที่มีอายุครรภ์น้อยกว่า 27 สัปดาห์ จะต้องลงชื่อรับทราบในแบบฟอร์มยกเว้นการรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายเนื่องจากการเดินทางในขณะตั้งครรภ์
(2) ผู้โดยสารมีครรภ์ที่มีอายุเกิน 28 สัปดาห์ - 32 สัปดาห์:
- ผู้โดยสารต้องมีใบรับรองแพทย์ที่ได้รับการยืนยันจากสูตินารีแพทย์ โดยใบรับรองต้องไม่เกิน 7 วันนับจากวันที่เดินทาง ในเอกสารรับรองแพทย์ต้องระบุอายุครรภ์และรับรองว่าผู้โดยสารสามารถเดินทางโดยเครื่องบินได้
- ผู้โดยสารจะต้องลงชื่อรับทราบในแบบฟอร์มยกเว้นการรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายเนื่องจากการเดินทางในขณะตั้งครรภ์
- เราขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการเดินทางหญิงตั้งครรภ์ที่มีอายุตั้งแต่ 33 สัปดาห์ขึ้นไป เนื่องด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย

 

5. ผู้โดยสารเด็กสามารถเดินทางลำพังได้หรือไม่
เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 12 ถึง 16 ปีขึ้นไป หากเดินทางโดยลำพัง บิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองจะต้องลงนามในเอกสารจำกัดความรับผิดชอบของสายการบินก่อนการเช็คอินตามเงื่อนไขของสายการบิน

 

บริการพิเศษ

 

1. การขอรถเข็นสามารถทำได้อย่างไร
ผู้โดยสารสามารถติดต่อขอบริการรถเข็นตามกำหนดเงื่อนไขของสายการบินได้ที่ศูนย์บริการลูกค้า โทร 02-089-1909 โดยคำร้องต้องดำเนินการแล้วเสร็จอย่างน้อย 48 ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทาง สามารถตรวจสอบเงื่อนไขการขอบริการพิเศษได้ ที่นี่

 

2. สามารถนำรถเข็นไฟฟ้าขึ้นเครื่องได้หรือไม่
ผู้โดยสารสามารถนำรถเข็นไฟฟ้าเดินทางได้โดยมีข้อจำกัดของความจุแบตเตอรี่ และต้องได้รับการยินยอมการขนส่งจากสายการบินฯก่อนเท่านั้น ผู้โดยสารสามารถดาวน์โหลดเอกสารสำหรับเก้าอี้รถเข็นที่ใช้แบตเตอรี่ ที่นี่ และติดต่อสายการบินตามขั้นตอนที่ระบุในเอกสารก่อนวันเดินทาง

 

3. ผู้โดยสารทุพพลภาพสามารถเดินทางคนเดียวได้หรือไม่
ผู้โดยสารจะต้องสามารถเดินทางและช่วยเหลือตนเองได้อย่างอิสระ ทั้งนี้เนื่องด้วยข้อจำกัดในการช่วยเหลือที่สายการบินจัดเตรียมไว้ อันเนื่องมาจากขนาดของเครื่องบิน และนโยบายด้านความปลอดภัยระหว่างการขนส่ง เนื่องด้วยเครื่องบินของสายการบินอาจจอดที่หลุมจอดห่างไกลตัวอาคารผู้โดยสาร หากผู้โดยสารช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ทางสายการบินจำเป็นต้องขอให้มีผู้ร่วมเดินทางที่พิจารณาแล้วว่าสามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยทุพพลภาพได้ตลอดเที่ยวบิน

 

4. ห้องรับรองพิเศษของ SkyBoss อยู่ที่ไหนของสนามบิน
ห้องรับรองพิเศษของสายการบิน ชื่อว่า Miracle Lounge อยู่ที่ Concourse D ชั้น 3 ในส่วนของผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เมื่อผ่านจุดตรวจคนเข้าเมือง ลงบันไดไปทางประตูทางออก D5 จะพบ Miracle Lounge ซึ่งมีความยาวตั้งแต่หน้าประตูทางออก D5 ไปจนถึงหน้าประตูทางออก D6
หมายเหตุ : ห้องรับรองพิเศษสงวนสิทธิ์ให้ผู้โดยสาร SkyBoss ที่เดินทางระหว่างประเทศเท่านั้น

 

5. SkyBoss มีบริการเพิ่มเติมอะไรบางจากตั๋วปรกติ
ผู้โดยสาร SkyBoss จะได้รับสิทธิพิเศษเพิ่มเติม ดังนี้
- สิทธิพิเศษในการเช็คอินที่เคาน์เตอร์ SkyBoss
- สิทธิพิเศษในการเลือกที่นั่งพิเศษได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
- สิทธิพิเศษในการได้รับกระเป๋าเดินทางเป็นลำดับแรก
สิทธิพิเศษในการเข้าช่องตรวจคนเข้าเมืองพิเศษ
- สิทธิพิเศษโหลดกระเป๋า 30 กก. (และยังสามารถโหลดชุดกอล์ฟได้เพิ่ม 1 ชิ้นไม่เกิน 15 กก.) ถือสัมภาระพกพาได้ 10 กิโลกรัม
- ชุดอาหาร ขนม และเครื่องดื่มบนเครื่องบิน
- สิทธิพิเศษในการใช้ห้องรับรอง ในกรณีที่ผู้โดยสารเดินทางระหว่างประเทศ
- สิทธิพิเศษในการเปลี่ยนเวลาเดินทาง หรือ เที่ยวบิน ได้อย่างน้อย 3 ชั่วโมงก่อนเวลาเดินทาง โดยไม่มีค่าธรรมเนียม (อาจมีค่าส่วนต่างราคาบัตรโดยสาร)
- เก็บวงเงินบัตรโดยสารไว้ใช้ครั้งต่อไปกรณีไม่ได้ใช้เดินทาง*
- รถรับส่งไปขึ้นเครื่องบิน (หากเครื่องบินจอดในหลุมจอดที่ไม่มีทางเชื่อมเข้าอาคาร)

 

6. บัตรโดยสารชั้น Deluxe มีสิทธิพิเศษเพิ่มเติมอย่างไรบ้าง
- บริการเช็คอินที่เคาน์เตอร์เช็คอินช่องทางพิเศษ
- เลือกที่นั่ง
โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (ยกเว้นที่นั่ง SkyBoss แถว 1-2)
- โหลดสัมภาระเช็คอิน 20 กิโลกรัม และถือสัมภาระพกพาได้ 7 กิโลกรัม

- สิทธิพิเศษในการเปลี่ยนเวลาเดินทาง หรือ เที่ยวบิน ได้อย่างน้อย 3 ชั่วโมงก่อนเวลาเดินทาง โดยไม่มีค่าธรรมเนียม (อาจมีค่าส่วนต่างราคาบัตรโดยสาร)

 

การชำระเงินและใบกำกับภาษี

 

1. ช่องทางการชำระเงินมีอะไรบ้าง
- จ่ายโดยบัตรเครดิต/เดบิต ผ่านทางเว็บไซต์ หรือ แอพพลิเคชั่นได้ทันที
- จ่ายโดยสแกน QR code หรือชำระด้วยกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (E - Wallets) หรือผ่านช่องทางของธานคาร (เช่น ATM, ธนาคารทางอินเทอร์เน็ต) เมื่อจองบนเว็บไซต์
จ่ายโดยบัตรเครดิต/เดบิต ผ่านทางศูนย์บริการลูกค้า โทร 02-089-1909
- จ่ายผ่านห้องจำหน่ายบัตรโดยสาร ณ สนามบิน (สุวรรณภูมิ เชียงใหม่ เชียงราย ภูเก็ต กระบี่ นครศรีธรรมราช สุราษฏ์ธานี อุดรธานี อุบลราชธานี ขอนแก่น) โดบเลือก "ชำระภายหลัง" เมื่อทำการจองบนเว็บไซต์

 

2. สามารถขอใบกำกับภาษีได้จากทางช่องทางใด
ผู้โดยสารสามารถกรอกคำร้องออกใบกำกับภาษีผ่านทางเว็บไซต์ ที่นี่ หากเป็นการขอใบกำกับภาษีสำหรับสำหรับหมายเลขการจองที่มีการชำระมากกว่าหนึ่งครั้ง ผู้โดยสารสามารถส่งคำร้องไปยัง vz.receipt@vietjetair.com

 

3. ใช้เวลานานเท่าไหร่เพื่อการขอใบกำกับภาษี
ใบกำกับภาษีจะทำการออกเอกสาร และจัดส่งภายใน 14 – 21 วันทำการหลังจากกรอกขอใบกำกับภาษีผ่านลิ้งก์ที่กำหนด

 

4. สามารถขอใบกำกับภาษีได้ถึงเมื่อไหร่
สามารถยื่นขอใบกำกับภาษีได้ภายใน 60 วันหลังจากการชำระเงินค่าบัตรโดยสาร

 

5. สกุลเงินในการชำระค่าโดยสาร
ผู้โดยสารต้องชำระเงินเป็นสกุลเงินตามที่สายการบินกำหนด

 

6. หากทำการจองบัตรโดยสารผ่านตัวแทนจำหน่าย สามารถออกใบกำกับภาษีได้หรือไม่
กรณีบัตรโดยสารที่ออกผ่านตัวแทนจำหน่าย กรุณาติดต่อตัวแทนจำหน่ายของท่านเพื่อการดำเนินการ

 

 

การคืนเงิน

 

1. สามารถยกเลิกเที่ยวบินด้วยตัวเองเพื่อรับเงินคืนได้หรือไม่
บัตรโดยสารทุกชนิดของสายการบินฯไม่สามารถดำเนินการคืนเงินได้ทุกกรณี ผู้โดยสารสามารถตรวจสอบข้อมูลเงื่อนไขบัตรโดยสารเพิ่มเติม ที่นี่

2. มีกรณีใดบ้างที่จะได้รับการคืนเงิน
หากบัตรโดยสารไม่ถูกใช้งานและผ่านวันเดินทางของท่านเรียบร้อยแล้ว สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศของไทยเวียตเจ็ทแอร์ (VZ) ผู้โดยสารสามารถเรียกคืนภาษีสนามบินภายใน 90 วันหลังจากวันเดินทางเดิม โดยคืนเงินผ่านช่องทางการชำระเงินดั้งเดิมของบัตรโดยสารนั้น ๆ หากเป็นการชำระเงินที่เคาน์เตอร์สนามบิน การคืนเงินภาษีสนามบินจะชำระเงินคืนผ่านช่องทางบัญชีธนาคารในประเทศเท่านั้น ในกรณีผู้โดยสารเป็นชาวต่างชาติและไม่มีบัญชีธนาคารภายในประเทศ ต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าบริการหรือค่าธรรมเนียมการโอนเงินด้วยตนเอง