... ...
ประกันภัยการเดินทาง TRIP EASY PLUS
ประกันภัยการเดินทาง TRIP EASY PLUS
 • เริ่มต้นเพียง 180 บาท​​
 • คุ้มครองสูงสุด 1 ล้านบาท​ ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลและเคลื่อนย้ายฉุกเฉิน​
 • คุ้มครองกระเป๋าเสียหายและไฟลท์ดีเลย์​​
 • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากการติดเชื้อ COVID-19​
ประกันภัยเดินทางต่างประเทศ (Travel Easy)
ประกันภัยเดินทางต่างประเทศ (Travel Easy)
 • เบี้ยประกันเริ่มต้น 190 บาท
 • บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
 • แผนประกันหลากหลาย เลือกได้รายเที่ยว และรายปี
 • คืนเงิน 100% หากยื่นวีซ่าไม่ผ่าน
Travel Insurance to Thailand (Say Hi! Thailand)
Travel Insurance to Thailand (Say Hi! Thailand)
 • Meet 10,000 USD Health Insurance to apply Certificate of Entry (COE) or Thailand Pass
 • Provide insurance certificate including COVID-19
 • Coverage starts after clearing Thai immigration
 • Hotline 24/7 Service
 • Cashless for hospitalization**
 • *Terms and Conditions as specified by the company.
 • **Within MSIG’s Network Hospital
ประกันภัยโรคมะเร็ง ​(Cancer Fix)
ประกันภัยโรคมะเร็ง ​(Cancer Fix)
 • เบี้ยประกันคงที่ตามอายุแรกเข้า เริ่มต้น 625 บาท​
 • คุ้มครองมะเร็งทุกระยะสูงสุด 500,000 บาท​
 • คุ้มครองการทำเคมีบำบัด รังสีรักษา และการตรวจวินิจฉัยซ้ำ 
 • สามารถลดหย่อนภาษีได้
ประกันภัยโรคสุดฮิต
ประกันภัยโรคสุดฮิต
 • ถึงป่วย..รายได้ไม่หด​
 • เบี้ยสบายกระเป๋า เริ่มต้นแค่ 299 บาท​
 • เลือกได้หลายแผน พร้อมรับมือ 3/4/8 โรคฮิต​
 • ทำได้ง่ายๆ ซื้อออนไลน์ ไม่ต้องตรวจสุขภาพ​
 • รับเงินชดเชยรายวัน สูงสุด 30 วัน จากโรคฮิตและอุบัติเหตุ
ประกันภัยรถยนต์เซฟการ์ด 2+ และ 3+​
ประกันภัยรถยนต์เซฟการ์ด 2+ และ 3+​
 • คุ้มครองรถชน รถหาย ไฟไหม้ น้ำท่วม*​
 • เก๋ง กระบะ ราคาเดียว​
 • เลือกได้ทั้งมีและไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก​
 • บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมงทั่วประเทศ
 • จ่าย 100% ไม่หักค่าเสื่อม สารเหลว 3 รายการที่เกิดจากความเสียหายจากอุบัติเหตุ
ประกันภัยบ้านแทนรัก (Condo Easy)
ประกันภัยบ้านแทนรัก (Condo Easy)
 • คุ้มครองเฉพาะทรัพย์สินภายในห้องชุด​
 • คุ้มครองความเสียหายจากการถูกโจรกรรม​
 • คุ้มครองความรับผิดส่วนบุคคลต่อบุคคลภายนอก​
 • จ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง ไม่เกินวงเงินความคุ้มครอง (First Loss)​
 • บริการช่วยเหลือฉุกเฉินภายในบ้าน 24 ชั่วโมงทั่วประเทศ