ข่าวสาร

ไทยเวียตเจ็ทออกมาตรการช่วยเหลือผู้โดยสาร ขยายวงเงินบัตรโดยสาร (Credit Shell) ถึงสิ้นปี

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเดินทางภายในประเทศ สายการบินไทยเวียตเจ็ทประกาศขยายอายุการใช้งานวงเงินบัตรโดยสาร (Credit Shell) โดยอัตโนมัติจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

สายการบินฯ เสนอตัวเลือกเก็บมูลค่าบัตรโดยสารเป็นวงเงินแก่ผู้โดยสารเพื่อความสะดวกในการชำระค่าบริการของสายการบินในครั้งถัดไป ผู้โดยสารที่กรอกข้อมูลผ่านแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเลือกเก็บมูลค่าบัตรโดยสารเป็นวงเงิน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 จะได้รับการขยายอายุวงเงินไปถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 (จากอายุการใช้งานเดิม 90 วันนับจากกำหนดวันเดินทางเดิม) โดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องกรอกข้อมูลเพิ่มเติม

ตามประกาศของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ว่าด้วยแนวปฏิบัติสำหรับผู้ดำเนินการสนามบินและผู้ดำเนินการเดินอากาศในเส้นทางบินภายในประเทศ ในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 สายการบินฯ ได้ออกมาตรการช่วยเหลือผู้โดยสารที่ถือบัตรโดยสารในเส้นทางบินภายในประเทศทุกเส้นทางของไทยเวียตเจ็ท และมีช่วงวันเดินทางระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2564 (ไม่กำหนดช่วงเวลาการจองและชำระเงิน) สามารถเลือกรับมาตรการช่วยเหลือได้ 2 รูปแบบดังนี้


1. เลือกเปลี่ยนวันเดินทางได้ฟรี 1 ครั้งในเส้นทางบินเดิม โดยไม่มีค่าธรรมเนียมและส่วนต่างค่าโดยสาร โดยกำหนดวันเดินทางใหม่อยู่ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2564 (ยกเว้นช่วงระหว่างวันที่ 12 – 15 สิงหาคม, 13 และ 23 – 25 ตุลาคม, 18 – 21 พฤศจิกายน, 4 – 6, 10 – 12 และ 25 – 31 ธันวาคม 2564) หรือ

2. เลือกเก็บมูลค่าบัตรโดยสารเป็นวงเงิน (Credit Shell) สำหรับชำระค่าบริการของสายการบินในครั้งต่อไป โดยวงเงินมีอายุใช้งานถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

 

ผู้โดยสารที่มีช่วงวันเดินทางตามที่ระบุข้างต้น สามารถติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของสายการบินฯ เพื่อรับมาตรการช่วยเหลือ (อย่างน้อย 72 ชั่วโมงก่อนกำหนดการเดินทาง) โดยสามารถเลือกติดต่อได้ผ่านช่องทางดังนี้

1. กรอกข้อมูลผ่านแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ที่นี่ (ช่องทางที่แนะนำ)
2. ผู้โดยสารที่จองตั๋วผ่านเว็บไซต์ของสายการบินฯ สามารถเปลี่ยนเที่ยวบินได้ด้วยตนเองผ่านเมนู ‘Manage Booking’ บนเว็บไซต์ของสายการบินฯ ที่ https://skyfun.vietjetair.com/searchreservation
3. ติดต่อผ่านไลน์ ที่ @ThaiVietjet และ Live Chat ของสื่อสังคมออนไลน์ช่องทางต่างๆ
4. ติดต่อผ่านอีเมล ที่ vz.support@vietjetair.com

สายการบินไทยเวียตเจ็ทเตรียมพร้อมให้บริการเที่ยวบินในเครือข่ายเส้นทางบินภายในประเทศทันทีที่มาตรการล็อคดาวน์ได้รับการผ่อนปรน สายการบินฯ มุ่งมั่นอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารด้วยช่องทางการติดต่อที่สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งเสนอมาตรการช่วยเหลือที่ดีที่สุดแก่ผู้โดยสารในช่วงการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19