ข่าวสาร

PowerPack ซื้อตั๋วล่วงหน้าราคาสุดคุ้้ม เริ่ม 750 บาท/ ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เก็บไว้ใช้ได้ 5 ปี

เวียตเจ็ทขอแนะนำ PowerPack ซื้อตั๋วเครื่องบินล่วงหน้า เพื่อการเดินทางอย่างคุ้มค่าตลอด 5 ปี ล็อคราคา ไม่ต้องกังวลว่าตั๋วเครื่องบินจะแพงขึ้นในอนาคต
เมื่อทำการสั่งซื้อ คุณจะได้รับรหัส Promo Code แล้วนำโค้ดที่ได้มาทำการออกบัตรโดยสารเพื่อยืนยันผู้เดินทาง วันเดินทาง และเที่ยวบิน


- ไม่ระบุชื่อผู้ใช้ สามารถแบ่งให้ผู้อื่นได้
- ไม่จำกัดการเดินทางในช่วงสุดสัปดาห์ ยกเว้น วันที่ระบุในเงื่อนไข
- จองล่วงหน้าได้ช้าสุด 3 ชั่วโมงก่อนเดินทาง (ขึ้นอยู่กับที่นั่งว่าง)
- ใช้เดินทางได้ทุกเส้นทางภายในประเทศไทยของไทยเวียตเจ็ท รวมถึงเส้นทางบินตรงข้ามภาค และเส้นทางใหม่ๆ ที่จะเปิดในอนาคต
- ชำระเพิ่มเฉพาะภาษี ค่าธรรมเนียม และค่าบริการเสริม
- ใช้สำหรับเดินทางแบบไป-กลับ
- หากใช้ออกบัตรโดยสารเที่ยวเดียว จะไม่สามารถนำมาออกบัตรโดยสารเที่ยวกลับได้อีก


PowerPack เปิดจำหน่ายเฉพาะสมาชิก SkyFUN เท่านั้น หากยังไม่เป็นสมาชิกสามารถคลิกสมัครได้ฟรี
ช่วงเวลาเปิดขาย 17-31 ม.ค. 2565 หรือจนกว่าจะหมด
ช่วงเวลาแลกรับส่วนลดและเดินทาง 17 ม.ค. 65 – 24 ธ.ค. 69
ช่วงเวลาที่ไม่สามารถใช้เดินทางได้
ปี 2565 วันที่ 9-17 เม.ย., 29 เม.ย.-4พ.ค., 13-16 พ.ค., 3-5 มิ.ย., 13-17 ก.ค., 28-31 ก.ค., 12-15 ส.ค., 13-16 ต.ค., 21-24 ต.ค., 5-7 พ.ย., 2-5 ธ.ค., 10-12 ธ.ค., 23-31 ธ.ค.
ปี 2566 วันที่ 1-3 ม.ค., 12-17 เม.ย., 29-31 ธ.ค.
ปี 2567 วันที่ 1-2 ม.ค., 12-15 เม.ย., 27-31 ธ.ค.
ปี 2568 วันที่ 1-2 ม.ค., 11-15 เม.ย., 25-31 ธ.ค.
ปี 2569 วันที่ 1-4 ม.ค., 10-15 เม.ย.

สายการบินขอสงวนสิทธิ์เพิ่มวันที่ไม่สามารถใช้เดินทางได้ตามที่รัฐบาลอาจประกาศวันหยุดเพิ่มเติม ในกรณีดังกล่าวสายการบินจะแจ้งล่วงหน้าทางช่องทางออนไลน์ ทั้งนี้ไม่มีผลย้อนหลังสำหรับบัตรโดยสารที่ออกและยืนยันแล้ว

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. รหัสส่วนลด 1 รหัส สำหรับแลกรับค่าบัตรโดยสารผู้ใหญ่ เส้นทางตามตารางบินของสายการบินไทยเวียตเจ็ทภายในประเทศไทย (ไม่รวมภาษีและค่าธรรมเนียม) แบบเที่ยวเดียวหรือไปกลับ (1 รหัส/ 1 การจอง/ ผู้โดยสาร 1 ท่าน/ ใช้ได้ 1 ครั้ง)
2. ใช้รหัสส่วนลดเพื่อแลกรับส่วนลดและสำรองที่นั่ง ระหว่าง 17 ม.ค. 65 – 24 ธ.ค. 69 อย่างน้อย 3 ชั่วโมงก่อนเวลาเดินทาง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งว่างในแต่ละเที่ยวบิน
3. ช่วงเวลาที่ไม่สามารถใช้เดินทางได้
ปี 2565 วันที่ 9-17 เม.ย., 29 เม.ย.-4พ.ค., 13-16 พ.ค., 3-5 มิ.ย., 13-17 ก.ค., 28-31 ก.ค., 12-15 ส.ค., 13-16 ต.ค., 21-24 ต.ค., 5-7 พ.ย., 2-5 ธ.ค., 10-12 ธ.ค., 23-31 ธ.ค.
ปี 2566 วันที่ 1-3 ม.ค., 12-17 เม.ย., 29-31 ธ.ค.
ปี 2567 วันที่ 1-2 ม.ค., 12-15 เม.ย., 27-31 ธ.ค.
ปี 2568 วันที่ 1-2 ม.ค., 11-15 เม.ย., 25-31 ธ.ค.
ปี 2569 วันที่ 1-4 ม.ค., 10-15 เม.ย.
สายการบินขอสงวนสิทธิ์เพิ่มวันที่ไม่สามารถใช้เดินทางได้ตามที่รัฐบาลอาจประกาศวันหยุดเพิ่มเติม ในกรณีดังกล่าวสายการบินจะแจ้งล่วงหน้าทางช่องทางออนไลน์ ทั้งนี้ไม่มีผลย้อนหลังสำหรับบัตรโดยสารที่ออกและยืนยันแล้ว
4. รหัสส่วนลดไม่ระบุชื่อผู้เดินทาง สามารถมอบให้ผู้เดินทางท่านอื่นได้ แต่เมื่อออกบัตรโดยสารและยืนยันแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนผู้เดินทางได้
5. เมื่อออกบัตรโดยสารแล้วรหัสส่วนลดจะไม่สามารถนำไปใช้ได้อีก (หากใช้แลกรับส่วนลดแบบเที่ยวเดียวจะไม่สามารถนำมาแลกเที่ยวบินขากลับได้อีก)
6. เมื่อออกบัตรโดยสารแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ทุกกรณี หากต้องการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน จะต้องชำระค่าธรรมเนียมตามเงื่อนไขของบัตรโดยสาร
7. ไม่สามารถเปลี่ยน ขอคืน ทอน หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทุกกรณี

คลิป วิธีการใช้โค้ด PowerPack