ข่าวสาร

มาตรการและขั้นตอนการเดินทางเข้าประเทศไทย เวียดนาม กัมพูชา และสิงคโปร์

ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย ตามโครงการ Test & Go
จำเป็นต้องมีประกันภัยการเดินทางที่ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาล เพื่อประกอบการสมัคร Thailand Pass
ข้อมูลเพิ่มเติมและซื้อประกันภัยการเดินทาง โปรดคลิกที่นี่ 

มาตรการสำหรับเดินทางเข้าเวียดนาม คลิกที่นี่ 

มาตรการสำหรับเดินทางเข้ากัมพูชา คลิกที่นี่

มาตรการสำหรับเดินทางเข้าสิงคโปร์ คลิกที่นี่