ข่าวสาร

การเดินทางเข้าสู่ประเทสสิงคโปร์ด้วยเที่ยวบินในโครงการช่องทางพิเศษสำหรับผู้เดินทางที่ฉีดวัคซีนแล้ว (VTL)

เงื่อนไขการเดินทาง


1) ผู้เดินทางที่ประสงค์เดินทางเข้าสู่ประเทศสิงคโปร์โดยไม่ต้องทำการกักตัวต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกําหนดและเงื่อนไขของโครงการ VTL ทั้งหมด สำหรับผู้โดยสารที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของโครงการ VTL สามารถศึกษาโครงการ Safe Travel Lanes เพิ่มเติม คลิกที่นี่ 

 

2) สำหรับผู้เดินทางต้องได้รับวัคซีนที่มีคุณภาพผ่านเกณฑ์รับรองโดยองค์การอนามัยโลก (WHO EUL) ครบสองเข็ม อย่างน้อยสองสัปดาห์ก่อนเดินทางถึงประเทศสิงคโปร์ (วัคซีนที่ผ่านเกณฑ์รับรองโดยองค์การอนามัยโลก (WHO EUL) ได้แก่ วัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer–BioNTech) วัคซีนโมเดอร์นา (Moderna) วัคซีนแอสทราเซเนกา (AstraZeneca) วัคซีนแจนเซน (Janssen)  วัคซีนซิโนฟาร์ม (Sinopharm) วัคซีนซิโนแวค (Sinovac) วัคซีนโควาซิน (Covaxin) และวัคซีนโนวาแวกซ์ (Novavax) หากผู้เดินทางได้รับวัคซีนเข็มแรกเป็นวัคซีนซิโนฟาร์ม (Sinopharm) และวัคซีนซิโนแวค (Sinovac) ต้องได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น)

 

สำหรับผู้เดินทางที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี และยังไม่ได้รับวัคซีนสามารถเดินทางเข้าสู่ประเทศสิงคโปร์ผ่านโครงการ VTL ได้ โดยต้องมีผู้ร่วมเดินทางที่ได้รับวัคซีนครบถ้วนตามข้อกําหนดและเงื่อนไขของโครงการ VTL

 

3) ผู้เดินทางต้องมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน

(สำหรับประเทศสิงคโปร์ โปรดแสดงเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนผ่านแอปพลิเคชัน TraceTogether หรือ HealthHub และสำหรับประเทศไทย โปรดแสดงเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อม)

 

4) ผู้เดินทางต้องมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน และแสดงหลักฐานผ่านแอปพลิเคชันดังกล่าว ซึ่งขึ้นอยู่กับการให้บริการของแต่ละแอปพลิเคชั่น ณ ประเทศที่เป็นถิ่นพำนักของตน ผู้เดินทางสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ FAQ หรือตรวจสอบเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนที่ตรงตามเงื่อนไข VTL คลิกที่นี่ 

 

 

ข้อกำหนดสำหรับผู้เดินทางเข้าสู่ประเทศสิงคโปร์

1. เดินทางเข้าสู่ประเทศสิงคโปร์ด้วยเที่ยวบินในโครงการช่องทางพิเศษสำหรับผู้เดินทางที่ฉีดวัคซีนแล้ว (VTL) บัตรผ่านสำหรับช่องทางการเดินทางของผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้ว (VTP) ไม่ถือเป็นบัตรโดยสารสำหรับเที่ยวบิน VTL
 

2. ผู้เดินทางต้องจองจองโรงแรมสำหรับการพัก 1 คืน ในวันที่ 1 โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อโรงแรม ที่นี่ 

 

 

ลงทะเบียน VTL

สำหรับผู้เดินทางที่ถือสัญชาติสิงคโปร์ หรือผู้ที่พำนักในประเทศสิงคโปร์ถาวร และเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีที่ยังไม่ได้รับวัคซีน ไม่ต้องลงทะเบียนสำหรับโครงการช่องทางพิเศษสำหรับผู้เดินทางที่ฉีดวัคซีนแล้ว (VTL) อย่างไรก็ตาม ผู้เดินทางต้องปฎิบัติตามข้อกําหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของโครงการ VTLที่ระบุไว้ หากผู้เดินทางไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกําหนดและเงื่อนไขดังกล่าวได้ มาตรการควบคุมโรคจะถูกบังคับใช้ รวมถึงการเฝ้าสังเกตอาการ ณ สถานพำนัก

 

+ สำหรับผู้เดินทางที่ถือสัญชาติไทย และสัญชาติอื่น ๆ ต้องลงทะเบียนออนไลน์เพื่อขอบัตรผ่านสำหรับช่องทางการเดินทางของผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้ว (VTP) ภายใน 7-60 วัน ก่อนเดินทางเข้าสู่ประเทศสิงคโปร์ สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี ไม่ต้องลงทะเบียนเพื่อขอบัตรผ่านสำหรับช่องทางการเดินทางของผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้ว (VTP)

คลิกที่นี่เพื่อลงทะเบียนขอ VTP

+ สำหรับผู้ที่ถือบัตรอนุญาตให้พักอาศัยอยู่ในประเทศสิงคโปร์เป็นระยะเวลานาน (ยกเว้นบัตรอนุญาตให้ทำงานในประเทศสิงคโปร์) และเดินทางเข้าสู่ประเทศสิงคโปร์ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป ไม่ต้องลงทะเบียนเพื่อขอบัตรผ่านสำหรับช่องทางการเดินทางของผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้ว (VTP)

 

 

การตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 และเงื่อนไขที่กำหนด

ผู้เดินทางเดินทางเข้าสู่ประเทศสิงคโปร์หลังจากวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ต้องทำการตรวจหาเชื้อไวรัส ดังนี้

 

+ ตรวจหาเชื้อไวรัสแบบ RT-PCR หรือแบบ Antigen Rapid Test (ART) ภายใน 2 วันก่อนออกเดินทาง

 

+ ผู้เดินทางต้องตรวจหาเชื้อแบบ Antigen Rapid Test (ART) ภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากเดินทางถึงประเทศสิงคโปร์ ณ ท่าอากาศยานชางงีสิงคโปร์ ผู้โดยสารสามารถจองชำระเงินสำหรับการตรวจ ART ราคา SGD 15 ที่ศูนย์ตรวจเร่งด่วน QTC หรือศูนย์ตรวจร่วม CTC ข้อมูลศูนย์ตรวจคลิกที่นี่ 

 

+ ผู้เดินทางที่หายจากโควิด-19 และได้รับวัคซีนครบถ้วน จะได้รับการยกเว้นสำหรับการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ข้อมูลเพิ่มเติมคลิกที่นี่

 

+ สำหรับผู้เดินทางเข้าสู่ประเทศสิงคโปร์ในระยะสั้นด้วยโครงการ VTL ต้องซื้อประกันการเดินทางที่ครอบคลุอย่างน้อย SGD 30,000 คลิกเพื่อซื้อประภันภัยการเดินทาง

 

+ กรอกประวัติสุขภาพภายใน 72 ชั่วโมงหลังจากเดินทางเข้าสู่ประเทศสิงคโปร์ที่ https://eservices.ica.gov.sg/sgarrivalcard/

 

+ ผู้เดินทางต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น TraceTogether ที่ https://www.tracetogether.gov.sg/

 

+ เด็กอายุ 7-12 ปีที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือสำหรับดาวน์โหลดแอปพลิชั่น สามารถใช้บริการ TraceTogether ราคา SGD 50 เมื่อเดินทางถึงท่าอากาศยานชางงีสิงคโปร์

 

 

สอบข้อกำหนดและเงื่อนไขของโครงการช่องทางพิเศษสำหรับผู้เดินทางที่ฉีดวัคซีนแล้ว (VTL) และมาตรการควบคุมโรค คลิกที่นี่