ลดกระหน่ำ! 8.8 เส้นทางในประเทศ ราคารวมเริ่มต้น 588บาท/เที่ยว เส้นทางต่างประเทศ เริ่มต้น1888บาท/เที่ยว *เงื่อนไขตามที่กำหนด *จำนวนที่นั่งราคาโปรโมชั่นมีจำนวนจำกัด

ช่วงเวลาโปรโมชั่น : 05 สิงหาคม 2565 - 09 สิงหาคม 2565

จาก
ไป
ราคา
จาก สุวรรณภูมิ
ไป เชียงใหม่
ราคา 588 THB

ขาไป
ขากลับ
จาก สุวรรณภูมิ
ไป เชียงราย
ราคา 588 THB

ขาไป
ขากลับ
จาก สุวรรณภูมิ
ไป อุดรธานี
ราคา 588 THB

ขาไป
ขากลับ
จาก สุวรรณภูมิ
ไป ขอนแก่น
ราคา 588 THB

ขาไป
ขากลับ
จาก สุวรรณภูมิ
ไป อุบลราชธานี
ราคา 588 THB

ขาไป
ขากลับ
จาก สุวรรณภูมิ
ไป ภูเก็ต
ราคา 588 THB

ขาไป
ขากลับ
จาก สุวรรณภูมิ
ไป กระบี่
ราคา 588 THB

ขาไป
ขากลับ
จาก สุวรรณภูมิ
ไป หาดใหญ่
ราคา 588 THB

ขาไป
ขากลับ
จาก สุวรรณภูมิ
ไป นครศรีธรรมราช
ราคา 588 THB

ขาไป
ขากลับ
จาก สุวรรณภูมิ
ไป สุราษฎร์ธานี
ราคา 588 THB

ขาไป
ขากลับ
จาก สุวรรณภูมิ
ไป โฮจิมินห์
ราคา 1888 THB

ขาไป
ขากลับ
จาก สุวรรณภูมิ
ไป ดานัง
ราคา 1888 THB

ขาไป
ขากลับ
จาก สุวรรณภูมิ
ไป ฟู้โกว๊ก
ราคา 1888 THB

ขาไป
ขากลับ
จาก สุวรรณภูมิ
ไป พนมเปญ
ราคา 1888 THB

ขาไป
ขากลับ
จาก สุวรรณภูมิ
ไป สิงคโปร์
ราคา 1888 THB

ขาไป
ขากลับ
จาก สุวรรณภูมิ
ไป ไทเป เถาหยวน
ราคา 2888 THB

ขาไป
ขากลับ
จาก สุวรรณภูมิ
ไป ไทเป เถาหยวน
ราคา 2888 THB

ขาไป
ขากลับ
จาก สุวรรณภูมิ
ไป ฟูกูโอกะ
ราคา 3888 THB

ขาไป
ขากลับ
จาก สุวรรณภูมิ
ไป อัห์มดาบาด
ราคา 3888 THB

ขาไป
ขากลับ