ค่าเดินทางและค่าธรรมเนียม

 

รายละเอียดอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับเที่ยวบินในประเทศ

บาท

ค่า Admin Fee

154

น้ำหนักสัมภาระโหลด 15 กก. จองล่วงหน้า

355

น้ำหนักสัมภาระโหลด 20 กก. จองล่วงหน้า

395

น้ำหนักสัมภาระโหลด 25 กก. จองล่วงหน้า

495

น้ำหนักสัมภาระโหลด 30 กก. จองล่วงหน้า

795

น้ำหนักสัมภาระโหลด 35 กก. จองล่วงหน้า

955

น้ำหนักสัมภาระโหลด 40 กก. จองล่วงหน้า

1195

น้ำหนักสัมภาระโหลด 20 กก. เมื่อซื้อที่สนามบิน

950

นำหนักสัมภาระซื้อที่สนามบินส่วนที่เกิน คิดกิโลละ

320

ค่าธรรมเนียมเปลี่ยนเที่ยวบิน/ วันเดินทาง

535+ส่วนต่างราคาบัตรโดยสาร

(1,290 + ส่วนต่างราคาบัตรโดยสารสำหรับเที่ยวบินต่างประเทศ)

ยกเลิกการจองและขอเงินคืน (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขบัตรโดยสาร)

740

มาแสดงตัวเพื่อเช็คอินล่าช้า

600

ค่าธรรมเนียมผู้โดยสารทารก

280


หมายเหตุ: อัตราค่าธรรมเนียมในสกุลเงินอื่นๆ เป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยนที่บริษัทกำหนดในช่วงนั้นๆ และยังไม่รวม VAT

 

ค่าธรรมเนียมน้ำหนักสัมภาระเส้นทางต่างประเทศ ระยะเวลาบิน น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 ช.ม.

ค่าธรรมเนียมน้ำหนักสัมภาระ

บาท

ราคาสำหรับน้ำหนัก 15 กก (บาท)

450

ราคาสำหรับน้ำหนัก 20 กก (บาท)

550

ราคาสำหรับน้ำหนัก 25 กก (บาท)

710

ราคาสำหรับน้ำหนัก 30 กก (บาท)

900

ราคาสำหรับน้ำหนัก 35 กก (บาท)

1,080

ราคาสำหรับน้ำหนัก 40 กก (บาท)

1,250

ราคาสำหรับน้ำหนัก 20 กก เมื่อ ซื้อ ณ สนามบิน (บาท)

1,080

ราคาสำหรับน้ำหนัก 01 กก เมื่อ ซื้อ ณ สนามบิน (บาท)

450

 

ค่าธรรมเนียมน้ำหนักสัมภาระเส้นทางต่างประเทศ ระยะเวลาบิน 2-4 ช.ม. 

ค่าธรรมเนียมน้ำหนักสัมภาระ

บาท

ราคาสำหรับน้ำหนัก 15 กก (บาท)

700

ราคาสำหรับน้ำหนัก 20 กก (บาท)

750

ราคาสำหรับน้ำหนัก 25 กก (บาท)

890

ราคาสำหรับน้ำหนัก 30 กก (บาท)

1,200

ราคาสำหรับน้ำหนัก 35 กก (บาท)

1,350

ราคาสำหรับน้ำหนัก 40 กก (บาท)

1,750

ราคาสำหรับน้ำหนัก 20 กก เมื่อ ซื้อ ณ สนามบิน (บาท)

1,080

ราคาสำหรับน้ำหนัก 01 กก เมื่อ ซื้อ ณ สนามบิน (บาท)

450

 

ค่าธรรมเนียมน้ำหนักสัมภาระเส้นทางต่างประเทศ ระยะเวลาบิน มากกว่า 4 ช.ม.

ค่าธรรมเนียมน้ำหนักสัมภาระ

บาท

ราคาสำหรับน้ำหนัก 15 กก (บาท)

900

ราคาสำหรับน้ำหนัก 20 กก (บาท)

1,050

ราคาสำหรับน้ำหนัก 25 กก (บาท)

1,250

ราคาสำหรับน้ำหนัก 30 กก (บาท)

1,500

ราคาสำหรับน้ำหนัก 35 กก (บาท)

1,690

ราคาสำหรับน้ำหนัก 40 กก (บาท)

1,990

ราคาสำหรับน้ำหนัก 20 กก เมื่อ ซื้อ ณ สนามบิน (บาท)

1,080

ราคาสำหรับน้ำหนัก 01 กก เมื่อ ซื้อ ณ สนามบิน (บาท)

450

 

ค่าธรรมเนียมการเลือกที่นั่งล่วงหน้า

ประเภทเครื่องบินแบบ A320

ประเภท

แถวที่นั่ง

ภายในประเทศ (THB)

ต่างประเทศ (THB)

Premium Seat

4-5

250

350

Exit Row

12-14

250

350

Front Seat

6-11

120

150

Normal Seat

15-30

50

85

ประเภทเครื่องบินแบบ A321

ประเภท

แถวที่นั่ง

ภายในประเทศ (THB)

ต่างประเทศ (THB)

Premium Seat

4-5

250

350

Exit Row

11,12,26,27

250

350

Front Seat

6-10,12-25

120

150

Normal Seat

28-40

50

85

อัตราค่าธรรมเนียมของเที่ยวบินที่ปฏิบัติการบินโดยสารสารบินเวียตเจ็ท คลิก https://www.vietjetair.com/Sites/Web/en-US/News/flight-information/644/fee-and-charges