ค่าเดินทางและค่าธรรมเนียม

 ค่าเดินทางและค่าธรรมเนียม

อัตราค่าโดยสารสูงสุดต่อเที่ยวบิน

https://vz-skyfun.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/ckuploads/hW369VkbuafYs6v4gaaHrK7IwzROtLZ9rC6wWkMo.jpg

 

อัตราค่าธรรมเนียมสำหรับเที่ยวบินในประเทศ*

*ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นค่าธรรมเนียมสำหรับเที่ยวบินไทยเวียตเจ็ทแอร์ (VZ) เท่านั้น

*หมายเหตุ: อัตราค่าธรรมเนียมในสกุลเงินอื่นๆ เป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยนที่บริษัทกำหนดในช่วงนั้นๆ และยังไม่รวม VAT 7%

รายละเอียดอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับเที่ยวบินในประเทศ

บาท

ค่า Admin Fee

154

น้ำหนักสัมภาระโหลด 15 กก. จองล่วงหน้า

355

น้ำหนักสัมภาระโหลด 20 กก. จองล่วงหน้า

395

น้ำหนักสัมภาระโหลด 25 กก. จองล่วงหน้า

495

น้ำหนักสัมภาระโหลด 30 กก. จองล่วงหน้า

795

น้ำหนักสัมภาระโหลด 35 กก. จองล่วงหน้า

955

น้ำหนักสัมภาระโหลด 40 กก. จองล่วงหน้า

1,195

น้ำหนักสัมภาระโหลด 20 กก. เมื่อซื้อที่สนามบิน

950

น้ำหนักสัมภาระซื้อที่สนามบินส่วนที่เกิน คิดกิโลละ

320

ค่าธรรมเนียมเปลี่ยนเที่ยวบิน/ วันเดินทาง

540 + ส่วนต่างราคาบัตรโดยสาร

ยกเลิกการจองและขอเงินคืน (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขบัตรโดยสาร)

740

มาแสดงตัวเพื่อเช็คอินล่าช้า

600

ค่าธรรมเนียมผู้โดยสารทารก

280

สัมภาระขนาดใหญ่ 20 กิโลกรัม

795

สัมภาระขนาดใหญ่ 30 กิโลกรัม

1,195

สัมภาระขนาดใหญ่ 20 กิโลกรัม เมื่อซื้อ ณ สนามบิน

1,350

ค่าธรรมเนียมโหลดสัมภาระขนาดใหญ่ ต่อชิ้น

400

 

อัตราค่าธรรมเนียมสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศระยะเวลาบินน้อยกว่า 2 ชั่วโมง*

(ยกเว้นเที่ยวบิน โฮจิมินห์, ฮานอย และเที่ยวบินที่ดำเนินการโดยเวียตเจ็ทแอร์ VJ)

*ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นค่าธรรมเนียมสำหรับเที่ยวบินไทยเวียตเจ็ทแอร์ (VZ) เท่านั้น

หมายเหตุ: อัตราค่าธรรมเนียมในสกุลเงินอื่นๆ เป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยนที่บริษัทกำหนดในช่วงนั้นๆ และยังไม่รวม VAT 7%

รายละเอียดอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับเที่ยวต่างประเทศ
ระยะเวลาบิน น้อยกว่า 2 ช.ม.

บาท

ค่า Admin Fee

360

ราคาสำหรับน้ำหนัก 15 กก (บาท)

540

ราคาสำหรับน้ำหนัก 20 กก (บาท)

715

ราคาสำหรับน้ำหนัก 25 กก (บาท)

923

ราคาสำหรับน้ำหนัก 30 กก (บาท)

1,260

ราคาสำหรับน้ำหนัก 35 กก (บาท)

1,512

ราคาสำหรับน้ำหนัก 40 กก (บาท)

1,875

ราคาสำหรับน้ำหนัก 20 กก เมื่อ ซื้อ ณ สนามบิน (บาท)

1,200

น้ำหนักสัมภาระซื้อที่สนามบินส่วนที่เกิน คิดกิโลละ

450

ค่าธรรมเนียมเปลี่ยนเที่ยวบิน/ วันเดินทาง

1,290 + ส่วนต่างราคาบัตรโดยสารสำหรับเที่ยวบินต่างประเทศ

ยกเลิกการจองและขอเงินคืน (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขบัตรโดยสาร)

1,290

มาแสดงตัวเพื่อเช็คอินล่าช้า

600

ค่าธรรมเนียมผู้โดยสารทารก

500

สัมภาระขนาดใหญ่ 20 กิโลกรัม

1,315

สัมภาระขนาดใหญ่ 30 กิโลกรัม

1,860

สัมภาระขนาดใหญ่ 20 กิโลกรัม เมื่อซื้อ ณ สนามบิน

1,800

ค่าธรรมเนียมโหลดสัมภาระขนาดใหญ่ ต่อชิ้น

600

 

อัตราค่าธรรมเนียมสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศระยะเวลาบิน 2-4 ชั่วโมง*

*ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นค่าธรรมเนียมสำหรับเที่ยวบินไทยเวียตเจ็ทแอร์ (VZ) เท่านั้น

หมายเหตุ: อัตราค่าธรรมเนียมในสกุลเงินอื่นๆ เป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยนที่บริษัทกำหนดในช่วงนั้นๆ และยังไม่รวม VAT 7%

รายละเอียดอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับเที่ยวต่างประเทศ
ระยะเวลาบิน 2-4 ช.ม.

บาท

ค่า Admin Fee

360

ราคาสำหรับน้ำหนัก 15 กก (บาท)

1,050

ราคาสำหรับน้ำหนัก 20 กก (บาท)

1,400

ราคาสำหรับน้ำหนัก 25 กก (บาท)

1,650

ราคาสำหรับน้ำหนัก 30 กก (บาท)

1,980

ราคาสำหรับน้ำหนัก 35 กก (บาท)

2,310

ราคาสำหรับน้ำหนัก 40 กก (บาท)

2,800

ราคาสำหรับน้ำหนัก 20 กก เมื่อ ซื้อ ณ สนามบิน (บาท)

1,570

น้ำหนักสัมภาระซื้อที่สนามบินส่วนที่เกิน คิดกิโลละ

450

ค่าธรรมเนียมเปลี่ยนเที่ยวบิน/ วันเดินทาง

1,290 + ส่วนต่างราคาบัตรโดยสารสำหรับเที่ยวบินต่างประเทศ

ยกเลิกการจองและขอเงินคืน (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขบัตรโดยสาร)

1,290

มาแสดงตัวเพื่อเช็คอินล่าช้า

1,000

ค่าธรรมเนียมผู้โดยสารทารก

1,000

สัมภาระขนาดใหญ่ 20 กิโลกรัม

2,000

สัมภาระขนาดใหญ่ 30 กิโลกรัม

2,580

สัมภาระขนาดใหญ่ 20 กิโลกรัม เมื่อซื้อ ณ สนามบิน

2,170

ค่าธรรมเนียมโหลดสัมภาระขนาดใหญ่ ต่อชิ้น

600

 

อัตราค่าธรรมเนียมสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศระยะเวลาบินมากกว่า 4 ชั่วโมง*

*ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นค่าธรรมเนียมสำหรับเที่ยวบินไทยเวียตเจ็ทแอร์ (VZ) เท่านั้น

หมายเหตุ: อัตราค่าธรรมเนียมในสกุลเงินอื่นๆ เป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยนที่บริษัทกำหนดในช่วงนั้นๆ และยังไม่รวม VAT 7%

รายละเอียดอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับเที่ยวต่างประเทศ
ระยะเวลาบิน มากกว่า 4 ช.ม.

บาท

ค่า Admin Fee

430

ราคาสำหรับน้ำหนัก 15 กก (บาท)

1,050

ราคาสำหรับน้ำหนัก 20 กก (บาท)

1,400

ราคาสำหรับน้ำหนัก 25 กก (บาท)

1,650

ราคาสำหรับน้ำหนัก 30 กก (บาท)

1,980

ราคาสำหรับน้ำหนัก 35 กก (บาท)

2,310

ราคาสำหรับน้ำหนัก 40 กก (บาท)

2,800

ราคาสำหรับน้ำหนัก 20 กก เมื่อ ซื้อ ณ สนามบิน (บาท)

2,100

น้ำหนักสัมภาระซื้อที่สนามบินส่วนที่เกิน คิดกิโลละ

650

ค่าธรรมเนียมเปลี่ยนเที่ยวบิน/ วันเดินทาง

1,290 + ส่วนต่างราคาบัตรโดยสารสำหรับเที่ยวบินต่างประเทศ

ยกเลิกการจองและขอเงินคืน (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขบัตรโดยสาร)

1,290

มาแสดงตัวเพื่อเช็คอินล่าช้า

1,000

ค่าธรรมเนียมผู้โดยสารทารก

1,200

สัมภาระขนาดใหญ่ 20 กิโลกรัม

2,000

สัมภาระขนาดใหญ่ 30 กิโลกรัม

2,580

สัมภาระขนาดใหญ่ 20 กิโลกรัม เมื่อซื้อ ณ สนามบิน

2,700

ค่าธรรมเนียมโหลดสัมภาระขนาดใหญ่ ต่อชิ้น

600

 

อัตราค่าธรรมเนียมสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศภายใต้เที่ยวบิน VJ* เที่ยวบิน โฮจิมินห์ (SGN) และ ฮานอย (HAN)

*ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นค่าธรรมเนียมสำหรับเที่ยวบินเวียตเจ็ทแอร์ (VJ) เท่านั้น ในเที่ยวบิน โฮจิมินห์ (SGN) และ ฮานอย (HAN)

หมายเหตุ: อัตราค่าธรรมเนียมในสกุลเงินอื่นๆ เป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยนที่บริษัทกำหนดในช่วงนั้นๆ และยังไม่รวม VAT 7%

*อัตราค่าธรรมเนียมของเที่ยวบินที่ปฏิบัติการบินโดยสารสารบินเวียตเจ็ท คลิก https://www.vietjetair.com/Sites/Web/en-US/News/flight-information/644/fee-and-charges

รายละเอียดอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับเที่ยวบินระหว่างประเทศภายใต้เที่ยวบิน VJ

บาท

ค่าธรรมเนียมเปลี่ยนเที่ยวบิน/ วันเดินทาง

1,320 + ส่วนต่างราคาบัตรโดยสารสำหรับเที่ยวบินต่างประเทศ

ยกเลิกการจองและขอเงินคืน (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขบัตรโดยสาร)

1,320

 

ค่าธรรมเนียมการเลือกที่นั่งล่วงหน้า*

*ค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นค่าธรรมเนียมสำหรับเที่ยวบิน VZ เท่านั้น

หมายเหตุ: อัตราค่าธรรมเนียมในสกุลเงินอื่นๆ เป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยนที่บริษัทกำหนดในช่วงนั้นๆ และยังไม่รวม VAT 7%

 

 

ประเภทเครื่องบินแบบ A320

ประเภท

แถวที่นั่ง

ภายในประเทศ (THB)

ต่างประเทศ (THB)

Premium Seat

4-5

250

350

Exit Row

12-14

250

350

Front Seat

6-11

120

150

Normal Seat

15-30

50

85

ประเภทเครื่องบินแบบ A321

ประเภท

แถวที่นั่ง

ภายในประเทศ (THB)

ต่างประเทศ (THB)

Premium Seat

4-5

250

350

Exit Row

11,12,26,27

250

350

Front Seat

6-10,12-25

120

150

Normal Seat

28-40

50

85

 

อัตราค่าธรรมเนียมการเลือกที่นั่งล่วงหน้าภายใต้เที่ยวบิน VJ*

หมายเหตุ: อัตราค่าธรรมเนียมในสกุลเงินอื่นๆ เป็นไปตามอัตราแลกเปลี่ยนที่บริษัทกำหนดในช่วงนั้นๆ และยังไม่รวม VAT 7%

*อัตราค่าธรรมเนียมของเที่ยวบินที่ปฏิบัติการบินโดยสารสารบินเวียตเจ็ท คลิก https://www.vietjetair.com/Sites/Web/en-US/News/flight-information/644/fee-and-charges