สัมภาระ

1. สัมภาระพกพา

 

 

 

 

 

2. สัมภาระใต้ท้องเครื่อง

 

3. สัมภาระขนาดใหญ่

 

3.1 อุปกรณ์กีฬาบางชนิด ได้แก่ ถุงกอล์ฟ, จักรยาน, เซิร์ฟบอร์ด, อุปกรณ์ดำน้ำ, สกี, สโนว์บอร์ด และ คริกเก็ต

 

 

 

                       อุปกรณ์กีฬา             เงื่อนไขอุปกรณ์ที่ยอมรับได้
ชุดกอล์ฟ
 • ขนาด: ขนาด (สูง x กว้าง x ลึก/ยาว) ไม่เกิน 203 เซนติเมตร
 • น้ำหนัก: จำนวนชิ้นที่อนุญาตโดยน้ำหนักรวมไม่เกินน้ำหนักที่จองไว้ล่วงหน้าหรือในอัตราสนามบิน ชิ้นละไม่เกิน 32 กิโลกรัม
 • ชุดกอล์ฟ 1 ชุดประกอบด้วยถุงกอล์ฟที่มีไม้กอล์ฟสูงสุด 14 ชิ้น ลูกกอล์ฟ 12 ลูก และอุปกรณ์รูปตัวที T
 • อุปกรณ์อื่นนอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้นจะไม่ถือเป็นชุดกอล์ฟ
เซิร์ฟบอร์ด
 • ขนาด: ขนาด (สูง x กว้าง x ลึก/ยาว) ไม่เกิน 203 เซนติเมตร
 • น้ำหนัก: จำนวนชิ้นที่อนุญาตโดยน้ำหนักรวมไม่เกินน้ำหนักที่จองไว้ล่วงหน้าหรือในอัตราสนามบิน ชิ้นละไม่เกิน 32 กิโลกรัม
 • ต้องบรรจุในกระเป๋าใส่กระดานโต้คลื่นที่ได้รับการยอมรับ
จักรยาน
 • ขนาด: ขนาด (สูง x กว้าง x ลึก/ยาว) ไม่เกิน 203 เซนติเมตร
 • น้ำหนัก: จำนวนชิ้นที่อนุญาตโดยน้ำหนักรวมไม่เกินน้ำหนักที่จองไว้ล่วงหน้าหรือในอัตราสนามบิน ชิ้นละไม่เกิน 32 กก.
 • นำลมยางออกก่อนทำการโหลดสัมภาระ
 • จักรยานต้องบรรจุในกล่องหรือกระเป๋าสำหรับใส่จักรยาน
 • *ไทยเวียตเจ็ทปฏิเสธที่จะรับโหลดจักรยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า (ใช้แบตเตอรี่เทอร์โมหรือแบตเตอรี่ไฟฟ้า เป็นต้นฯลฯ…) เป็นสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง
อุปกรณ์ดำน้ำ*
 • ขนาด: ขนาด (สูง x กว้าง x ลึก/ยาว) ไม่เกิน 203 เซนติเมตร
 • น้ำหนัก: จำนวนชิ้นที่อนุญาตโดยน้ำหนักรวมไม่เกินน้ำหนักที่จองไว้ล่วงหน้าหรือในอัตราสนามบิน ชิ้นละไม่เกิน 32 กก.
 • ชุดอุปกรณ์ดำน้ำประกอบด้วย ชุดเสื้อผ้าสำหรับดำน้ำ, ท่อหายใจ ชุดติดตั้งอุปกรณ์ดำน้ำ และหน้ากากดำน้ำ *อุปกรณ์ที่อยู่ในกลุ่มวัตถุอันตราย (เช่น เครื่องวัดความดัน, ถังดำน้ำออกซิเจน) จำเป็นต้องบรรจุในถุงใส่อุปกรณ์ดำน้ำที่เหมาะสมพร้อมกับ
 • - ตัวควบคุมการดำน้ำหนึ่งตัว
 • - สายรัดถังออกซิเจน
 • - เกจวัดแรงดันถังดำน้ำ*
 • - หน้ากาก
 • - ครีบดำน้ำ
 • - ชุดดำน้ำ/เสื้อกั๊ก
 • - อุปกรณ์ควบคุมการลอยตัว (BCD)
 • - เข็มขัดดำน้ำและน้ำหนักและถังทรงกระบอก

อุปกรณ์สกี หรือ

สโนว์บอร์ด

 • ขนาด: ขนาด (สูง x กว้าง x ลึก/ยาว) ไม่เกิน 203 เซนติเมตร
 • น้ำหนัก: จำนวนชิ้นที่อนุญาตโดยน้ำหนักรวมไม่เกินน้ำหนักที่จองไว้ล่วงหน้าหรือในอัตราสนามบิน ชิ้นละไม่เกิน 32 กก.
 • ต้องบรรจุในถุงสกีและหรือสโนว์บอร์ดที่เหมาะสม
 • กระเป๋าอุปกรณ์ สามารถบรรจุพร้อมกับสกี, ไม้ค้ำ และรองเท้าบูทหนึ่งคู่ หรือสโนว์บอร์ดและรองเท้าบูทหนึ่งคู่
อุปกรณ์คริกเก็ต
 • ขนาด: ขนาด (สูง x กว้าง x ลึก/ยาว) ไม่เกิน 203 เซนติเมตร
 • น้ำหนัก: จำนวนชิ้นที่อนุญาตโดยน้ำหนักรวมไม่เกินน้ำหนักที่จองไว้ล่วงหน้าหรือในอัตราสนามบิน ชิ้นละไม่เกิน 32 กก.
 • อุปกรณ์คริกเก็ต เช่น ไม้ตีคริคเก็ต และลูกต้องบรรจุในกระเป๋าคริกเก็ต

*อุปกรณ์ดำน้ำและถังดำน้ำ:

- ต้องทำการแจ้งเจ้าหน้าที่บริเวณหน้าเคาเตอร์ถึงอุปกรณ์ดำน้ำที่จะนำโหลดทุกครั้ง

- ไฟฉายดำน้ำลึกและไฟฉายดำน้ำแบบพกพาทั่วไป ที่มีแบตเตอรี่กรดตะกั่วแบบชาร์จไฟได้ หกหรือรั่วไหลไม่ได้จะไม่ได้สามารถนำโหลดหรือเป็นกระเป๋าถือตามที่กำหนดไว้ภายใต้ระเบียบว่าด้วยสินค้าอันตราย.

- ถังดำน้ำต้องไม่มีอากาศด้านใน และต้องเปิดวาล์วถังจนสุด มิฉะนั้น จะกลายเป็นสิ่งของอันตรายและต้องห้ามสำหรับการนำโหลด

 

3.2 เครื่องดนตรีขนาดใหญ่

ผู้โดยสารมีตัวเลือกในการซื้อบริการสัมภาระขนาดใหญ่สำหรับเครื่องดนตรีขนาดใหญ่ โดยจะต้องถูกบรรจุอยู่ในกระเป๋าพิเศษสำหรับเครื่องดนตรีที่มีความแข็งแรงพิเศษ หรือหากท่านไม่ต้องการโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านสามารถซื้อที่นั่งเสริมเพื่อพกพาเครื่องดนตรีขนาดใหญ่เดินทางไปกับท่านบนเครื่อง (ติดต่อเพื่อสำรองที่นั่งเสริมสำหรับเครื่องดนตรีขนาดใหญ่ โปรดติดต่อ vz.support@vietjetair.com) เครื่องดนตรีขนาดใหญ่พิเศษ ได้แก่

 

 

3.3 สัมภาระขนาดใหญ่พิเศษ เช่น ทีวี LED, คอมพิวเตอร์ หรือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ

สินค้าขนาดใหญ่ทั้งหมด (LCD TV, คอมพิวเตอร์, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, งานฝีมือ ฯลฯ) โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และไฟฟ้า ที่มีความเปราะบาง และต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ จะรับได้ก็ต่อเมื่อถูกบรรจุในบรรจุภัณฑ์ของผู้ผลิตที่มีความแข็งแรง เช่น กล่องบรรจุภัณฑ์เดิมของสินค้า โดยผู้โดยสารจะสามารถยินยอมให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบ สภาพของวัตถุก่อนนำโหลดสัมภาระและทำการยืนยันสภาพของวัตถุ ภายใต้รายละเอียดและลงนามเพื่อยืนยันสภาพของวัตถุขนาดใหญ่ดังกล่าว ลงบนป้ายติดสัมภาระ หรือ LIMITED RELEASE TAG ทุกครั้งเสมอ.

 

 

4. สัมภาระที่ไม่อนุญาตให้นำขึ้นเครื่อง

เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธไม่ให้นำสัมภาระขึ้นเครื่อง หากพบสิ่งของเหล่านี้ในสัมภาระของท่าน

 1. วัตถุที่ไม่ได้บรรจุในกระเป๋าหรือภาชนะอื่นๆ ที่เหมาะสมสำหรับการเดินทางอย่างปลอดภัย
 2. วัตถุที่อาจเป็นอันตรายต่อเครื่องบิน บุคคล หรือทรัพย์สินบนเครื่องบิน เช่น วัตถุที่ระบุไว้ในข้อบังคับสินค้าอันตราย ขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) และสมาคมการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) และในเงื่อนไขในการเดินทางและเงื่อนไขในสัญญาของเรา
 3. วัตถุที่ห้ามมีการขนส่งทางอากาศตามกฎหมาย ข้อบังคับที่มีผลบังคับใช้ หรือคำสั่งของประเทศที่ท่านออกเดินทาง ที่เดินทางไปถึง หรือที่จะเดินทางผ่าน
 4. สัมภาระที่ไม่เหมาะสม เนื่องจากน้ำหนัก ขนาด รูปร่าง หรือลักษณะของสิ่งนั้น
 5. วัตถุที่แตกง่ายหรือเน่าเสียได้
 6. สัตว์ที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิต
 7. ร่างของมนุษย์หรือสัตว์: เราจะอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้โดยต้องเป็นสัมภาระเช็คอินหรือสัมภาระแฮนด์อิน โดยจะต้องบรรจุอย่างระมัดระวังในภาชนะบรรจุสุญญากาศ ต้องมีใบมรณบัตรและใบรับรองการกักกันป้องกันการแพร่เชื้อประกอบด้วย
 8. อาหารที่มีกลิ่นแรง (เช่น ทุเรียน ขนุน น้ำปลา เป็นต้น)
 9. อาหารทะเลสดหรือแช่แข็ง หรือเนื้อสัตว์อย่างอื่นที่อาจนำขึ้นเครื่องโดยเป็นสัมภาระไม่ลงทะเบียน เว้นแต่จะแสดงให้เป็นที่พอใจแก่สายการบินแล้วว่า ได้บรรจุหีบห่อ อย่างเรียบร้อยแล้ว ในกล่องโฟมและ/หรือกล่องเก็บความเย็นซึ่งบรรจุอาหารแห้งหรืออาหารที่ไม่เน่าเสียง่าย สายการบินจะอนุญาตให้ลงทะเบียน สัมภาระได้หลังจากที่ได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว หากผู้โดยสารปฏิเสธการตรวจสอบ เรามีสิทธิปฏิเสธไม่รับสัมภาระดังกล่าวได้
 10. อาวุธปืนและยุทธภัณฑ์ วัตถุระเบิด แก๊สที่ติดไฟได้หรือติดไฟไม่ได้ (เช่น สีสเปรย์ แก๊สบิวเทน น้ำมันไฟแช็คชนิดเติม) แก๊สเหลวอุณหภูมิต่ำมาก (เช่น ถังดำน้ำที่มีแก๊สบรรจุอยู่ ไนโตรเจนเหลว) ของเหลวไวไฟ (เช่น สี ทินเนอร์ ตัวทำละลาย) ของแข็งที่ติดไฟได้ (เช่น ไม้ขีดไฟ ไฟแช็ค) สารอินทรีย์ประเภทเปอร์ออกไซด์ (เช่น เรซิ่น) วัตถุมีพิษ สารที่อาจติดเชื้อได้ (เช่น ไวรัส แบคทีเรีย) สารกัมมันตภาพรังสี (เช่น เรเดียม) สารกัดกร่อน (เช่น กรด ด่าง ปรอท เครื่องวัดอุณหภูมิ) สารที่มีลักษณะเป็นแม่เหล็ก สารออกซิไดซ์ (เช่น สารฟอกขาว)
 11. อาวุธ เช่น ปืนพกโบราณ ดาบ มีด สายยาง สายไฟ กระบองไฟฟ้า ถุงมือไฟฟ้า ระเบิดแก๊สน้ำตา ปืนแก๊สน้ำตา ปืนแก๊สที่ทำให้เกิดภาวะขาดออกซิเจน ปีนแก๊สพิษ ปืนคลอโรฟอร์ม ปืนกระสุนพลาสติก ปืนกระสุนยาง ปืนเลเซอร์ ปืนยิงตะปู ปืนแม่เหล็กไฟฟ้า ปืนยิงพลุ กุญแจมือโลหะกุญแจมือพลาสติก และวัตถุในลักษณะคล้ายคลึงกัน

 

5. สัมภาระที่ไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนได้

ท่านไม่สามารถลงทะเบียนทรัพย์สินเป็นสัมภาระที่ต้องลงทะเบียนได้ และท่านต้องรับความเสี่ยงอันอาจเกิดกับทรัพย์สินดังกล่าวเองหากท่าน ส่งทรัพย์สินดังกล่าว เป็นสัมภาระลงทะเบียน ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวรวมถึง เงิน อัญมณี หินมีค่า เครื่องเงิน คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เอกสารที่แลกเปลี่ยนเป็นเงินได้ หลักทรัพย์หรือของมีค่าอื่นๆ เอกสารทางธุรกิจ หนังสือเดินทาง และเอกสารแสดงตนอื่นๆ หรือสิ่งอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันโดยผู้โดย สารจะต้องลงนามยินยอม ในเอกสารจำกัดขอบเขตความรับผิดชอบของสายการบิน เมื่อทำการเช็คอิน ณ เค้าน์เตอร์ เพื่อแสดงความยินยอมไม่ทำการเรียกร้องใดๆต่อสายการบิน

 

6. สิทธิ์ในการตรวจค้น

ด้วยเหตุผลทางด้านความปลอดภัยและความมั่นคง สายการบินอาจขอให้ท่านเข้ารับการตรวจค้น เอ็กซเรย์ หรือสแกนด้วยวิธีอื่นเพื่อตรวจสอบตัวท่านหรือสัมภาระของท่าน เราขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจค้นสัมภาระของท่านในขณะที่ท่านไม่ได้อยู่ ณ ที่นั้นได้ เพื่อตรวจสอบว่าสัมภาระของท่านบรรจุสิ่งที่ไม่เป็นที่ยอมรับหรือวัตถุต้องห้ามหรือไม่ หากท่านปฏิเสธไม่ปฏิบัติตามการตรวจค้นหรือการสแกนดังกล่าว สายการบินขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ท่านและสัมภาระของท่านขึ้นเครื่อง โดยสายการบินจะไม่มีการชำระเงินคืนหรือรับภาระผูกพันใดๆ ในกรณีที่การตรวจค้นหรือการสแกนก่อให้เกิดความเสียหายแก่ท่านหรือสัมภาระของท่าน สายการบินจะไม่รับผิดชอบต่อการเสียหายดังกล่าว นอกเสียจากว่าความเสียหายนั้นจะเกิดจากความผิดหรือความประมาทเลินเล่อของสายการบิน

 

7. สัมภาระลงทะเบียน

เมื่อท่านนำสัมภาระมาลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทาง สัมภาระนั้นจะอยู่ในความดูแลของสายการบิน ซึ่งสายการบินจะออกป้ายสัมภาระ สำหรับสัมภาระแต่ละชิ้น ที่ลงทะเบียนแล้ว สัมภาระลงทะเบียนจะต้องมีชื่อของท่านหรือหลักฐานแสดงตนอื่นๆติดไว้อย่างแน่นหนา สัมภาระลงทะเบียนจะถูกขนส่งไปพร้อมกับเที่ยวบินที่ท่านเดินทาง เว้นแต่ว่าสายการบินได้เลือกที่จะขนส่งสัมภาระไปพร้อมกับเที่ยวบินอื่นเพื่อความปลอดภัย ความมั่นคง หรือด้วยเหตุผลในการปฏิบัติงาน หากสัมภาระลงทะเบียนของท่านถูกขนส่งไปกับเที่ยวบินถัดไป เราจะนำสัมภาระดังกล่าวส่งคืนให้แก่ท่านภายในเวลาที่เหมาะสมเมื่อเที่ยวบินนั้นเดินทางถึงที่หมายแล้ว (เว้นแต่กฎหมายที่ใช้บังคับจะกำหนดให้ท่านมาแสดงตนเพื่อขอรับสัมภาระต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากร)