จาก
ไป
ขาไป
ขากลับ
ผู้ใหญ่
*อายุ >= 12 ปี
เด็ก
*อายุ 2 - 11 ปี
ทารก
( > 14 วัน, < 24 เดือน)
อายุต้องมากกว่า 14 วัน(สองสัปดาห์) และไม่เกิน 24 เดือน (2ปี)
  • เด็กทารกอายุต่ำกว่าสองปีในวันเดินทาง
  • เด็กทารกต้องมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ ในกรณีที่เด็กทารกสุขภาพร่างกายไม่สมบูรณ์หรือคลอดก่อนกำหนดต้องแสดงใบรับรองแพทย์เพื่อยืนยันว่าสามารถเดินทางโดยเครื่องบินได้
  • ปฎิเสธที่จะรับเด็กทารกที่อายุต่ำกว่า 14 วัน
  • เด็กทารกต้องเดินทางกับผู้ปกครองที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และผู้ปกครองต้องไม่ใช่ผู้โดยที่ขอความช่วยเหลือพิเศษ เช่น ผู้โดยที่ต้องนั่งวีลแชร์ ผู้โดยสารบกพร่องทางการมองเห็น และการได้ยิน
  • ผู้ปกครองหนึ่งท่านต่อทารกหนึ่งคนโดยให้นั่งตัก
Promo Code
 
โปรโมชั่นพิเศษ
ข่าวสาร
เพิ่มเติม

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม และ ข้อมูลใหม่ๆ ได้ที่นี่