โปรตัวแม่ ลดแรงรับวันแม่ ทุกเส้นทางในประเทศ ราคารวมเริ่มต้น 699บาท/เที่ยว *เงื่อนไขตามที่กำหนด *จำนวนที่นั่งราคาโปรโมชั่นมีจำนวนจำกัด

ช่วงเวลาโปรโมชั่น : 12 สิงหาคม 2565 - 19 สิงหาคม 2565

จาก
ไป
ราคา
จาก สุวรรณภูมิ
ไป เชียงใหม่
ราคา 699 THB

ขาไป
ขากลับ
จาก สุวรรณภูมิ
ไป เชียงราย
ราคา 699 THB

ขาไป
ขากลับ
จาก สุวรรณภูมิ
ไป อุดรธานี
ราคา 699 THB

ขาไป
ขากลับ
จาก สุวรรณภูมิ
ไป ขอนแก่น
ราคา 699 THB

ขาไป
ขากลับ
จาก สุวรรณภูมิ
ไป อุบลราชธานี
ราคา 699 THB

ขาไป
ขากลับ
จาก สุวรรณภูมิ
ไป ภูเก็ต
ราคา 699 THB

ขาไป
ขากลับ
จาก สุวรรณภูมิ
ไป กระบี่
ราคา 699 THB

ขาไป
ขากลับ
จาก สุวรรณภูมิ
ไป นครศรีธรรมราช
ราคา 699 THB

ขาไป
ขากลับ
จาก สุวรรณภูมิ
ไป สุราษฎร์ธานี
ราคา 699 THB

ขาไป
ขากลับ
จาก สุวรรณภูมิ
ไป หาดใหญ่
ราคา 699 THB

ขาไป
ขากลับ